Hydroizolacje hybrydowe

Hybryda w chemii budowlanej

Hybryda w ogólnym znaczeniu jest połączeniem dwóch różnych elementów w celu uzyskania nowych lub bardziej efektywnych właściwości nowego produktu. Na takiej podstawie, od kilku lat z powodzeniem rozpoczęto produkcje i stosowanie materiałów hydroizolacyjnych łączących w sobie funkcje bitumicznych mas PMBC i cementowych zapraw uszczelniających.

Połączenie takie, dało świetny efekt w postaci produktów z ogromnym spektrum zastosowań i uniwersalną kompatybilnością. Szerzej o zaletach opowiemy w tym wpisie.

Geneza

Zapotrzebowanie na takie produkty zrodziło się dzięki galopującej technologii. Coraz częściej remontom podlegają budynki i elementy, które wznoszone już były w erze nowoczesnych technologii i z tego też powodu zabiegi renowacyjne i naprawcze musiały spełniać coraz mocniej wyśrubowane warunki. Niekiedy niemożliwe było powielenie istniejącej technologii ale konieczne było zastosowanie coraz lepszej, przeciwdziałającej efektom z którymi obecne zabezpieczenia już sobie nie radziły.

Przygotowanie podłoża

Standardowo dla podłoży mineralnych o umiarkowanej i niskiej chłonności nie wymagane jest stosowanie innych preparatów gruntujących niż czysta woda- doprowadzamy podłoże do stanu matowo-wilgotnego.

Dla podłoży chłonnych (gips, betony jamiste) producenci z reguły wskazują produkt redukujący chłonność podłoża- są to zwykle grunty akrylowe lub modyfikowane żywicami.

Zadbajmy o nośność i spoistość podłoża zgodnie z zapisami w kartach technicznych.

Więcej o gruntowaniu w tym wpisie -> https://www.kaba.rzeszow.pl/gruntowanie-podstawy/

 

Łatwość aplikacji

Masy hybrydowe nie różnią się znacząco w konsystencji i wyglądzie od szlamów dwuskładnikowych. Często ich kolor modyfikowany jest w kierunku odcieni niebieskiego lub szaro-niebieskiego- to zasługa dużej ilości polimerów będących kluczowym składnikiem mieszanki. Po wymieszaniu otrzymamy jednolitą, gładką, masełkowatą strukturę która ułatwia aplikację w najtrudniejszych warunkach.

Sposoby aplikacji nie odbiegają od tych które znamy. Najpopularniejsze będzie zastosowanie pędzla ławkowca (szerokiego z dłuższym włosiem) który świetnie sprawdzi się przy nierównym podłożu. Średnia grubość warstwy nanoszonej w ten sposób nie będzie z reguły większa niż 1 mm.

Odpowiednie dla równego i stosunkowo gładkiego podłoża będzie zastosowanie pacy z krawędzią zębatą (do ustalenia grubości warstwy) i gładką (do wygładzenia). W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania pożądanej grubości w jednym cyklu.

Źródło: PCI Polska
Źródło: Remmers PL

Parametry docelowej powłoki

Hydroizolacje z mas hybrydowych można traktować jako właściwe zabezpieczenie wodochronne- w zależności od deklarowanych przez producenta właściwości- uzyskujemy ją dzięki odpowiedniej grubości suchej warstwy która nie powinna być mniejsza niż 2 mm.

Elastyczność po wyschnięciu możemy określić parametrem mostkowania rys czyli braku “pęknięcia” powłoki przy danym odkształceniu podłoża. Produkty hybrydowe charakteryzują się mostkowaniem rys na poziomie 2-5 mm w zależności od producenta. Jest to wartość kilkukrotnie wyższa od tych uzyskiwanych przez typowe szlamy dwuskładnikowe.

Warunkowa odporność na deszcz po 2 godzinach jest miarą najwyższą dla produktów hydroizolacyjnych. Dla porównania masy PMBC wykazują się odpornością warunkową na deszcz po 4 godzinach.

Stare podłoże bitumiczne? To nie problem

Jedną z kluczowych zalet produktów hybrydowych jest kompatybilność z istniejącym podłożem bitumicznym. Dzięki stosunkowo dużej zawartości polimerów w składzie mieszanki, hybrydy posiadają zdolność łączenia się (przyklejania) do podłoży niechłonnych- włączając w to podłoża z mas KMB, powłok asfaltowych czy starych powierzchni potraktowanych lepikiem smołowym.

Źródło: własne

Pamiętajmy, że gwarancja przyczepności w dużej mierze zależy od jakości przygotowania podłoża. Przy aplikacji powłok hybrydowych np. na istniejącym podłożu papowym, musimy zadbać o usunięcie luźnej posypki i zabrudzeń z powierzchni.

 

Hydroizolacja szczegółów już nie taka trudna

Masy hybrydowe są bardzo wygodne w stosowaniu- za ich pomocą już przy stosunkowej cienkiej powłoce wykonamy trwałe, bezspoinowe i elastyczne powłoki hydroizolacyjne. Dla nowo wznoszonych budynków otworzyło to możliwość wykonywania efektywnej izolacji cokołu budynku. „Wyciągnięcie” izolacji pionowej elementów podziemnych ponad teren (zgodnie z zaleceniami do 0,5 m ponad teren) którą wykonano za pomocą np. masy KMB uniemożliwiała bezpośrednie klejenie termoizolacji na ścianie budynku typowymi klejami cementowymi. Gwarancja przyczepności masy hybrydowej do powłoki asfaltowej umożliwia szczelne połączenie izolacji pionowej na bazie KMB z „opaską” cokołową.

Źródło: PCI Polska

Dzięki odporności na ekspozycję przy promieniowaniu UV i wysokiej elastyczności, szlamy hybrydowe świetnie sprawdzą się przy obróbkach progów zewnętrznych przy drzwiach, wjazdach do garażu czy w obrębie ościeżnic.

W komplecie z taśmami TPER lub włókninami zbrojącymi można uzyskać kompozyt o dużej wytrzymałości który odpowiednio zabezpieczy okolice łączników termicznych, zwanych potocznie „izokorbami”.