Hydroizolacja fundamentów domu jednorodzinnego.

zaprawy uszczelniające

W jaki sposób woda i wilgoć mogą wpływać na fundamenty Twojego domu?

Wilgoć gruntowa

Jest to najczęstsza i zawsze występująca forma oddziaływania wody na elementy posadowione poniżej poziomu gruntu. Dotyczy elementów z reguły płytko posadowionych.

Jak dobrze wiemy z życiowego doświadczenia (czy to przy zabawie z dzieckiem w piaskownicy, czy przy sadzeniu kwiatów w ogrodzie), wilgotność gruntu wzrasta wraz ze zwiększającą się głębokością. Wynika to z różnic temperatur pomiędzy ciepłym powietrzem zewnętrznym (w okresach letnich) a chłodnym gruntem oraz z obecności wód przypowierzchniowych, których poziom determinuje rodzaj gleby, lokalne warunki gruntowo-wodne itp.

Wilgoć gruntowa występuje zawsze- zmieniać może się jej nasycenie, czyli ilość wody w objętości gruntu. Obszar oddziaływania to zazwyczaj kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów poniżej powierzchni (zależność od rodzaju gruntu- przepuszczalności, kapilarności). Nie przynosi bezpośredniego zagrożenia dla podziemnych części budowli ale ze względu na ciągły wpływ, w dłuższym okresie czasu daje o sobie znać. 

Woda nienapierająca

Z tym przypadkiem możemy spotkać się w sytuacji gdy zwierciadło wód gruntowych zlokalizowane jest poniżej poziomu posadowienia ale na obszarze zabudowy występują słabo przepuszczalne lub kapilarnie podciągające wodę grunty. Dotyczy najczęściej niepodpiwniczonych budynków na ławach i płytach.

Oddziaływanie wody w tym przypadku może zmieniać się okresowo- w czasie odwilży czy regularnych opadów może dochodzić do tymczasowego podnoszenia się poziomu wód i rzeczywistego wpływu na powierzchnie fundamentów. Poza tym okresem, wody opadowe bez naporu odpływają do warstw poniżej poziomu posadowienia nie napierając na ściany fundamentów.

[ARCHIWUM MURATOR; AUTOR: ARTUR SZANDOMIRSKI]

Woda pod ciśnieniem

Przypadek towarzyszący obiektom podpiwniczonym i tym, w obszarze których zaleganie wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia. 

Nie należy jednocześnie traktować każdej ściany piwnicy jako tej narażonej na rzeczywisty napór wód podziemnych, jednak głębsze fundamentowanie zwiększa prawdopodobieństwo wejścia w strefy wodonośne. Jeżeli wykop pod piwnice, nawet w porze umiarkowanych opadów, wypełnia się znacząco wodą- możemy spodziewać się konieczności zabezpieczenia przed woda napierająca.

Określenie skali oddziaływania można zapewnić poprzez badania geologiczne. Daje to zadowalający efekt w planowaniu prac ziemnych i zabiegów hydroizolacyjnych. Z reguły jednak rzeczywiste warunki daje się określić po wykonaniu wykopów.  W ekstremalnych sytuacjach, gdy poziom wód podziemnych jest stale wysoki i aby zapewnić ciągłość prac, zachodzi potrzeba instalacji pomp oraz grodzic stalowych przeciwdziałających zalewaniu wykopu. 


[FOTOGRAFIA WŁASNA ZE ZBIORÓW AUTORA. PRÓBA WODNA NA STROPODACHU]

Hydroizolacja poszczególnych elementów podziemnych

Izolacje poziome

Ławy fundamentowe

Zaczniemy od podstawy fundamentów typowego budynku posadowionego na ławach i ścianach.

Istnieją w zasadzie dwie sprawdzone formy izolacji poziomej ław fundamentowych- izolacja z papy termozgrzewalnej lub powłoka ze szlamu mineralnego.

Izolacja ław z papy termozgrzewalnej jest powszechnie znanym i stosowanym rozwiązaniem. Polega na wyklejeniu na ławie żelbetowej pasm papy o szerokości odpowiadającej (z kilku- lub kilkunastocentymetrowym naddatkiem) szerokości elementu. Z reguły stosowane są papy o grubości 4 mm na osnowie z poliestru. Należy pamiętać o poprawnym „zgrzaniu” zakładów poprzecznych.

Opcjonalnie możemy stosować powłoki wykonywane na bazie tzw. szlamów mineralnych. Jest to mieszanka cementów i dodatków, która po wymieszaniu z wodą stanowią zdatną do nakładania pędzlem masę uszczelniającą. Konsystencja zaprawy umożliwia aplikację pędzlem ławkowcem. Jest dobrą alternatywą dla papy gdy:

– z naszych ław „wypuszczone” są tzw. startery stalowe (żebrowane lub gwintowane pręty stalowe pionowo zakotwione w ławie) służące uciągleniu zbrojenia rdzeni żelbetowych- z łatwością „wymalujemy” powierzchnię pomiędzy nimi,
– chcemy zachować dobrą przyczepność i spójność z zaprawą murarską przy wznoszeniu ścian fundamentowych lub ścian piwnic,
– nie dysponujemy sprzętem do zgrzewania papy.

Grubość takiej powłoki powinna wynosić minimum 3 mm.


[RECEPTY NA DOM. CZY WARTO ROBIĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ ŁAW FUNDAMENTOWYCH ]

Wieniec ścian fundamentowych 

Jest to element wieńczący ściany fundamentowe lub ściany piwnic w technologii murowanej.

Postępujemy z nim podobnie jak z izolacją poziomą ławy fundamentowej- stosujemy papę termozgrzewalną lub szlam mineralny.

Wyprzedzając pewne wątpliwości- jest to bariera przeciw podciąganiu wilgoci do ścian nośnych budynku. Przy niesprawnej izolacji zewnętrznej ścian, ograniczamy ryzyko kapilarnego przedostania się wody do warstw powyżej. Należy traktować tę warstwę jako niezbędną.

Płyta fundamentowa

Coraz częściej spotykany sposób posadawiania domów jednorodzinnych- przeważnie ze względu na cel zwiększenia efektywności energetycznej nowych projektów.

Problematyka izolacji poziomej płyt polega przede wszystkim na określeniu wpływu wody oraz sposobu wykonania płyty. Nie wchodząc w szczegóły konstrukcyjne- lokalizacja warstwy hydroizolacji może znajdować się pod lub bezpośrednio na płycie fundamentowej. 

Produktami przydatnymi do izolacji płyt fundamentowych są papy termozgrzewalne, membrany bitumiczne, bitumiczne masy KMB lub mikrozaprawy uszczelniające.

Elementy powierzchniowe jakim jest z pewnością płyta fundamentowa, najefektywniej jest zabezpieczać za pomocą materiałów rolowych- dobrze sprawdzą się tu papy i membrany bitumiczne. Z uwagi na minimalną grubość hydroizolacji stosuje się najczęściej 3 lub 4-milimetrowe arkusze. Podłoże powinno zostać zagruntowane emulsją bitumiczną. Zwracamy uwagę na stosowanie materiałów bezrozpuszczalnikowych, ograniczając tym samym negatywne efekty zapachowe.

Zgodnie z zaleceniami projektanta, należy zastosować jedną lub dwie warstwy papy.

Wielu producentów udostępnia technologie jednowarstwowe, oparte na membranach bitumicznych z elastyczną osnową. Nierzadko wystarczy wtedy wykonać zgrzewanie na zakładach i obwodowo. Reszta powierzchni może przy betonowaniu (na skutek wydzielenia ciepła z mieszanki betonowej) ulec “samowulkanizacji” i zespolić się z podłożem.

Innym sposobem izolacji poziomej jest popularne szlamowanie lub szlamowanie z efektem krystalizacji. Posiadamy w ofercie produkty zarówno do preaplikacji na świeżym betonie jak i te wykonywane na związanym podłożu. 

Działanie mineralnych (na bazie spoiwa cementowego) zapraw uszczelniających z funkcją krystalizacji, polega na “zamykaniu” struktury wierzchniej betonu w następstwie penetracji i wiązaniu wgłębnym oraz powierzchniowym. Daje to efekt w postaci bariery przeciwko podciąganiu wilgoci.

Sposób wykonywania może polegać na rozsypywaniu (za pomocą specjalnego sita) materiału na powierzchni płyty od razu po jej wylaniu. Ilość rozsiewu wskazuje producent- z reguły jest to ok. 2-3 kg na każdy metr kwadratowy.

Inne produkty krystalizujące można stosować podobnie jak typowe szlamy mineralne- proch rozrabiamy z wodą i nakładamy na odpowiednią grubość pędzlem ławkowcem. 

Należy również pamiętać o uszczelnieniu ewentualnych dylatacji i przerw roboczych, np. w technologii białej wanny. 


[FOTOGRAFIA WŁASNA ZE ZBIORÓW AUTORA. IZOLACJA PŁYTY DENNEJ NA BAZIE MASY BITUMICZNEJ 2K Z WKŁADKĄ ZBROJĄCĄ]

Izolacje pionowe

Ściany fundamentowe

Sposób izolacji ściany fundamentowej zależy bezpośrednio od sytuacji gruntowo-wodnej oraz poziomu posadowienia. Poniższe drzewo decyzyjne pomoże Ci w wyborze sposobu hydroizolacji: 

Ciężką izolację grubowarstwową wykonujemy przykładowo na 2-składnikowej masie bitumicznej na grubość minimum 4 mm po wyschnięciu. Materiał ma konsystencję gęstą, niespływającą, zdatną do aplikacji pacą lub natryskiem. Szczegóły dotyczące aplikacji możecie uzyskać odwiedzając nasze biuro- wyczerpująco udzielimy odpowiedzi na każde z pytań.

Lekka izolacja bitumiczna może mieć grubość 3 lub 2 mm. Pamiętajmy jednak, że tego typu izolacja nie występuje w rzeczywistości w nomenklaturze fachowej- jest to potocznie używana nazwa dla izolacji stosowanych przy mniejszym obciążeniu wodą.

Hydroizolację przeciwwilgociową uzyskamy poprzez zastosowanie emulsji bitumicznych aplikowanych pędzlem lub wałkiem. Grubość powłoki wynosi z reguły 0,5-0,25 mm.

 

W celu doboru odpowiedniej technologii hydroizolacyjnej, umów się już dziś z naszym Doradcą -> KONTAKT.

 

MJ