Ta strona korzysta z cookies OK rozumiem Więcej informacji

izolacje balkonów podkarpacie+48 17 863 64 04

Weber.xerm 860 BC elastyczna zaprawa klejąca z trasem / op.25kg

Producent: Weber
Dostępność: Na zamówienie u producenta
Waga: 25 kg
105.47 zł netto 85.75 zł
Ilość:
zwiększ zmniejsz

Opis produktu

weber.xerm 860 BC to biała, upłynniona, elastyczna  i odkształcalna zaprawa klejowa do okładzin podłogowych, cienko i średniowarstwowa, z dodatkiem trasu. Klasyfikacja według PN-EN 12 004 - C2TE S1.

Najważniejsze właściwości produktu

 • na powierzchnie poziome
 • do układania płytek wielkoformatowych
 • zawiera tras zmniejszający ryzyko przebarwień
 • zalecana na balkony, tarasy i w systemach ogrzewania podłogowego

Zastosowanie produktu

Zaprawa klejowa weber.xerm 860 BC jest przeznaczona do stosowanis:

 • na podłożach odkształcalnych, narażonych na niewielkie naprężenia lub lekkie drgania,
 • w miejscach o dużym obciążeniu ruchem pieszym (np. dworce, powierzchnie handlowe itp.),
 • do okładzin wielkoformatowych (gresowych i z kamienia naturalnego),
 • w miejscach narażonych na obciążenia termiczne (balkony, tarasy, itp.),
 • w miejscach narażonych na ciągłe obciążenie wodą (np. baseny, natryski),
 • do przyklejania płytka na płytkę,
 • do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego.

Zaprawa klejowa weber.xerm 860 BC służy do układania na pełne podparcie płytek ceramicznych, gresowych, kamienia naturalnego, mozaiki, kamionki oraz płytek klinkierowych. 
Podłożem pod okładziny może być:

 • beton,
 • jastrych cementowy (zarówno zespolony, na warstwie rozdzielającej jak i pływający),
 • jastrych anhydrytowy,
 • suchy jastrych gipsowy,
 • uszczelnienie zespolone (szlamy uszczelniające, np. weber.tec Supeflex D 2weber.tec 824 (Superflex D 1) lub folia w płynie, np. weber.tec 822 (Superflex 1). 

weber.xerm 860 BC nadaje się do klejenia niewrażliwych na przebarwienia płytek i płyt z kamieni naturalnych. Z powodu występującej w handlu dużej ilości różniących się parametrami płytek i płyt z kamienia naturalnego nie można ustalić generalnej zasady stosowania weber.xerm 860 BC do ich przyklejania. W wątpliwych przypadkach należy wykonać próbę. 

Kolor: biały
Postać: proszek
Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm³
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy:  ok. 1,7 kg/dm³
Proporcje mieszania: 7,0 do 7,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy (28-30%)
Sposób nanoszenia: tradycyjne narzędzia (paca zębata zwykła lub paca z zębem półokrągłym)
Grubość warstwy kleju:

od 3 mm do 10 mm

Czas obróbki w (+20°C): ok. 3 h
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): +5°C do +30°C
Odporność na temperaturę: -20°C do +70°C
Czas otwarty1):

ok. 30 minut

Możliwość chodzenia2):

po ok. 24 godzinach

Możliwość spoinowania2):

po ok. 24 godzinach

Pełne obciążenie2): po 7 dniach

1) W zależności od temperatury i miejsca budowy czas otwarty kleju może ulec skróceniu (w wyższych temperaturach) lub wydłużeniu (w niskich temperaturach). Podane czasy: obróbki i otwarty są obowiązujące wymiennie tzn., nie sumuja się.
2) Niniejsze dane odnoszą się do temperatury +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%.

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu oraz oznaczenie zakładu produk-cyjnego, umieszczone są na boku worka. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

ok. 1,5 kg/m2/1 mm warstwy przy układaniu na pełne podparcie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp.

Przed wykonaniem okładziny podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, stare powłoki, wymalowania, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża lub wykonać jastrych. Do wypełniania lokalnych ubytków o głębokości do 10 mm można stosować także weber.xerm 860 BC. Do odtłuszczania można zastosować preparat weber.sys 894 (Adexin FL).

Ogólne zalecenia dotyczące przygotowania podłoża podano poniżej

Podłoże Obróbka wstępna Gruntowanie
beton, jastrych cementowy, wysezonowany, w stanie powietrzno-suchym oczyścić brak w przypadku podłoży o małej chłonności, w przeciwnym razie materiałem weber.prim 801 (Eurolan TG 2).
suchy jastrych gipsowy i inne podłoża o dużej chłonności oczyścić weber.prim 801
podłoża niestabilne (pylące), stare powłoki usunąć, następnie podłoże oczyścić weber.prim 801
jastrychy anhydrytowe (max. wilgotność 0,5%, dla systemów ogrzewania podłogowego 0,3%)  przeszlifować, odkurzyć i oczyścić weber.prim 801
podłoża drewniane i płyty wiórowe oczyścić  weber.prim 807 (Eurolan FK 28) + posypka z piasku kwarcowego
istniejące okładziny ceramiczne w budynkach mieszkalnych (np. łazienki, ubikacje), bez stałego obciążenia wodą  oczyścić, ewentualnie naprawić brak
istniejące okładziny ceramiczne w obiektach przemysłowych przy wysokich obciążeniach mechanicznych), bez stałego obciążenia wodą (magazyny, hale produkcyjne)  oczyścić, ewentualnie naprawić  weber.prim 803 (Eurolan TG 5)

W pomieszczeniach i obiektach narażonych na obciążenie wodą wykonać uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z elastycznych szlamów uszczelniających (na tarasach, balkonach, w basenach np. z weber.tec Supeflex D2weber.tec 824 lub folii w płynie, np. weber.tec 822 w łazienkach, natryskach, itp.

Przygotowanie produktu

Do naczynia zawierającego 7,0 - 7,5 litra czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej zaprawy weber.xerm 860 BC i mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minut i ponownie lekko wymieszać. Nie należy przygotowywać więcej kleju niż można wykorzystać w ciągu czasu otwartego. 

Wskazówki wykonawcze

Przygotowany klej weber.xerm 860 BC należy nanosić na podłoże pacą o zębach dostosowanych do wielkości płytek. Klej umożliwia ułożenie płytek na pełne podparcie - pod lekkim ruchem i dociśnięciem płytki rozpływa się i nie pozwala na powstanie pustek powietrznych. Położenie płytki można skorygować jeszcze przez ok. 25 minut2). Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości stosując krzyżyki dystansowe. Na powierzchniach zewnętrznych (tarasy, balkony) szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm (niezależnie od wielkości płytek). Resztki zaprawy zbierać z powierzchni okładziny za pomocą mokrej gąbki.

Spoinowanie
Płytki spoinować po 3 godzinach2). Do spoinowania okładzin zewnętrznych oraz okładzin w systemach ogrzewania podłogowego należy stosować zaprawę weber.fug 877 (Cerinol Flex) lub weber.color perfect.

Dylatacje
Dylatacje w podłożu muszą się pokrywać z dylatacjami w okładzinie ceramicznej. Dylatacje strefowe, brzegowe, na połączeniach z innymi elementami budynku, itp. należy wypełnić elastycznymi masami na bazie silikonów, np. weber.fug 881(Plastikol FDN) lub poliuretanów, np. weber.tec PU K 25.
Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach czy tarasach powinien wynosić
2-3 m (zalecana szerokość 8-10 mm). Dla okładzin wewnętrznych zaleca się, aby zdylatowane pole nie było większe niż 6*6m.

Czyszczenie narzędzi Bezpośrednio po zakończeniu prac, czystą wodą. 2) Niniejsze dane odnoszą się do temperatury +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%.

Biuro Inicjatyw Gospodarczych KABA | Adres: ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów | Tel: +48 17 863 64 04 |
E-mail: kaba@kaba.rzeszow.pl