Ta strona korzysta z cookies OK rozumiem Więcej informacji

izolacje balkonów podkarpacie+48 17 863 64 04

Weber.floor POZIOM wylewka samopoziomująca od 4-20 mm / op.25kg

Producent: Weber
Dostępność: Dostępny na magazynie
Waga: 25 kg
45 zł netto 36.59 zł
Ilość:
zwiększ zmniejsz

Opis produktu

Cementowy, samopoziomujący podkład podłogowy, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą.
Wyrób zgodny z PN-EN 13813; modyfikowany polimerami; CT-C20-F5

Najważniejsze właściwości produktu

 • bardzo dobre właściwości samopoziomujące
 • doskonały do układania ręcznego
 • ułatwia szybkie wykonanie prac
 • ruch pieszy po 4-6 godzinach
 • układanie płytek ceramicznych po 24 godzinach
 • do wygładzania podkładów z ogrzewaniem podłogowym
 • do stosowania wewnątrz budynków

Zastosowanie produktu

 • Do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, gładkich i wypoziomowanych podkładów pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe itp.
 • Na podłoża betonowe i podkłady cementowe, w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie itp.).
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach i obiektach użyteczności publicznej.

Podkładu weber.floor POZIOM nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw posadzkowych.

Rekomendacje

 
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach i obiektach użyteczności publicznej.
 • Do układania ręcznego.

Podkładu z weber.floor POZIOM nie należy eksploatować bez warstw nawierzchniowych.

Przygotować podłoże zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej.

Temperatura otoczenia i podloża w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.

Wilgotność względna podloża < 95%.

Dane techniczne

 
Proporcje mieszania 4,9-5,3 l/25 kg
Zużycie ok. 1,7 kg/m2 na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 20 N/mm2 (C20)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 5 N/mm2 (F5)
Reakcja na ogień A2fl - s1
Rozpływność 230-250 mm (pierścień 68x35 mm)
Czes zużycia 15-20 min*
Grubość warstwy 4-20 mm
Szybkość układania ok. 50 m2/h
Czas utwardzania dla ruchu pieszego 4-6 h*
Układanie posadzek Zależenie od gr. wartwy podkładu i rodzaju materiału pokryciowego. Dla warstwy 1 cm po ok. 7 dniach*
Produkt zgodny z PN-EN 13813:CT-C20-F5EN 13813

weber.floor POZIOM

Samopoziomujący, cementowy podkład podłogowy do układania ręcznego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

modyfikowany polimerami CT-C20-F5

Reakcja na ogień Klasa A2fl – s1
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Wytrzymałość na ściskanie C20
Wytrzymałość na zginanie F5

Opakowania

Worek 25 kg, paleta 1050 kg.

Magazynowanie i transport

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

Zużycie

ok. 1,7 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu (> 20 mm) zagruntować preparatem weber PG201 (gotowy do użycia) i wypełnić zaprawą weber.floor RAPIDweber.floor 6000 lub weber.floor 4040. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować preparatem weber PG201 lub weber.floor 4716 .

Gruntowanie weber PG201 (zawartość opakowania przed użyciem wymieszać):

 • podłoża betonowe gruntować bez rozcieńczania, 
 • podłoża chłonne gruntować dwukrotnie - pierwsze wyko-nać gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2:1,drugie - bez rozcieńczania.

Gruntowanie weber.floor 4716 (dolewać preparat do wody):

 • podłoża betonowe - koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda),
 • podłoża chłonne (np. porowaty beton, jastrychy cementowe) - pierwsze gruntowanie 1:5, drugie 1:3.

Przygotowany grunt wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzać przy użyciu miękkiej szczotki. Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru środka gruntującego w zagłębieniach. Grunt pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w kartach technicznych preparatów gruntujących. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

Przygotowanie produktu

Do 4,9-5,3 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor POZIOM i mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15-20 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest "ulepszanie" wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od + 10°C do + 25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Wskazówki wykonawcze

 

Duże powierzchnie podzielić na pola robocze np. przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 2-3 m. 

Zaprawę weber.floor POZIOM wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. 

Po wylaniu masę rozprowadzić zębatą pacą lub wałkiem kolczastym (dla grubości < 8 mm). Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki.

Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

Biuro Inicjatyw Gospodarczych KABA | Adres: ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów | Tel: +48 17 863 64 04 |
E-mail: kaba@kaba.rzeszow.pl