Ta strona korzysta z cookies OK rozumiem Więcej informacji

izolacje balkonów podkarpacie+48 17 863 64 04

Weber ZP 413 zaprawa klejąca do gresu / op.25kg

Producent: Weber
Dostępność: Zam . u prod./2 tyg
Waga: 25 kg
32 zł netto 26.02 zł
Poprzednia cena: 31.37 zł
Ilość:
zwiększ zmniejsz

Opis produktu

Cementowa, cienkowarstwowa zaprawa do mocowania płytek ceramicznych w formie zaprawy proszkowej, do rozmieszania z wodą. Klasyfikacja produktu według normy PN-EN 12004 - C1TE. Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Najważniejsze właściwości produktu

 • znacząco zmniejszone pylenie produktu
 • do gresu, nienasiąkliwego kamienia i klinkieru, glazury i terakoty
 • do pomieszczeń wilgotnych i mokrych oraz na zewnątrz
 • na podłoża gipsowe
 • maksymalny wymiar płytek: 40x x40cm
 • średniowarstwowa, do 15 mm 
 • zmniejszony spływ
 • mrozoodporna i wodoodporna 

Zastosowanie produktu

Zaprawa klejąca weber ZP413 została wyprodukowana w innowacyjnej technologii redukującej pylenie podczas przesypywania i mieszania, dlatego jest szczególnie polecana do prowadzenia prac w pomieszczeniach zamkniętych. Znaczne ograniczenie stopnia zakurzenia pyłem cementowym i zapylenia powietrza, poprawia w odczuwalny sposób komfort pracy oraz skraca czas prac porządkowych. Zaprawa klejąca weber ZP413 może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i na podłoża o zwiększonym obciążeniu użytkowym, np. posadzki w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych. Jest przeznaczona do układania płytek glazury i terakoty, gresowych i z nienasiąkliwego kamienia, o rozmiarach maksymalnie 40x40cm, na ścianach i podłogach.

Podłożem pod okładziny może być:

 • beton,
 • tradycyjny tynk cementowy i cementowo -wapienny,
 • tynk gipsowy,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • jastrych cementowy i anhydrytowy,
 • surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe.

Zaprawa może służyć do wyrównywania powierzchni pod układane płytki na ścianach (grubość jednej warstwy wynosi 2-15 mm), oraz do murowania niewielkich elementów, np. osłon wanny lub brodzika, itp. Zaprawa może być stosowana na zewnątrz, ale należy użyć płytki mrozoodporne.

Rekomendacje

 • Szczególnie zalecana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych - produkt niepylący.
 • Rekomendowana do płytek gresowych, na tynki gipsowe i płyty gips-karton.
 • Do stosowania na powierzchniach o zwiększonym obciążeniu użytkowym - klatki schodowe, hole, korytarze, na ścianach i podłogach.
 • Produkt nieodpowiedni na uszczelnienie podpłytkowe, ogrzewanie podłogowe, płytki ceramiczne, lastryko i płyty OSB.

Nie nakładać zaprawy klejącej na płytkę punktowo.

Temperatura w trakcie nakładania i wiązania nie powinna być niższa niż +5°C oraz wyższa niż +25°C. podczas nakładania i wiązania unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci, chronić przed deszczem

Proporcje mieszania:: 6,5-7,0 l/25 kg
Czas dojrzewania 5 min
Czas otwarty 30 min
Czas korekcji 20 min
Czas gotowości do użycia (temp. ok. 20°C) 4 h
Minimalna grubość 2 mm
Maksymalna grubość warstwy 15 mm
Spływ ≤0,5 mm
Przyczepność ≥0,5 N/mm2
Pełna wytrzymalość po 3 dniach
Ruch pieszych/fugowanie po 24 godzinach
Zyżycie 2-5 kg/m2

EN 12004:2007+A1:2012

weber ZP413

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym
spływie i wydłużonym czasie otwartym, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach
wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Typ i klasa: C1TE

Reakcja na ogień Klasa A2 - s1,d0 / A2fl - s1
Wydzielanie substancji
niebezpiecznych
nie wydziela substancji niebezpiecznych
(patrz Karta Charakterystyki)
Przyczepność przy
rozciąganiu początkowa
≥ 0,5 N/mm²
Trwałość, przyczepność przy rozciąganiu:
- po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm²
- po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm²
- po cyklach zamrażania i
rozmrażania
≥ 0,5 N/mm²
Czas otwarty: przyczepność
po czasie nie krótszym
niż 30 minut
≥ 0,5 N/mm2
Spływ ≤ 0,5 mm

Opakowania

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu oraz oznaczenie zakładu produkcyjnego, umieszczone są na boku worka. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

 2-5 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, stabilne, odtłuszczone i oczyszczone z mleczka cementowego, pyłów, kurzu, klejów i pozostałości zapraw, które mogą pogorszyć przyczepność. Podłoże należy naprawić i wyrównać. Nierówności do 15 mm można wyrównać za pomocą zaprawy weber ZP413. Do napraw o grubości >15 mm, zaleca się stosować zaprawy do napraw wyrównywania betonu: weber ZT601 oraz weber ZT602. Naprawy powierzchni poziomych można przeprowadzać z użyciem podkładów podłogowych weber.floor. Po naprawie i wyrównaniu podłoże pozostawić do stwardnienia na ok. 24 godziny. W przypadku podłoży o znacznej chłonności i/lub porowatości oraz w pomieszczeniach narażonych na wykraplanie pary wodnej, należy nałożyć 1-2 warstwy płynu gruntującego weber PG231, a na podłoża gipsowe - weber PG229.

Wilgotność jastrychów nie powinna przekraczać wagowo:

 • cementowych: 4,0 %;
 • anhydrytowych: 0,5 %,
 • podłoży gipsowych: 1,0 % 

W celu przyspieszenia prac oraz zmniejszenia zużycia zaprawy, na powierzchniach poziomych zaleca się stosowanie mas samopoziomujących weber.floor

Przygotowanie produktu

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (6,5-7,0 l/25 kg zaprawy) i mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. Po wymieszaniu pozostawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 4 godzin od rozmieszania.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC.Prace należy wykonywać w suchych warunkach.

Wskazówki wykonawcze

 

Zaprawę nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, wykonując warstwę kontaktową. Następnie rozprowadzać zaprawę krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy jest uzależniona od wielkości płytek. 

Suche i czyste płytki należy układać na zaprawę maksymalnie do 30 minut od momentu nałożenia zaprawy na podłoże - przed pojawianiem się matowego "naskórka". Przyklejać płytki, przyciskając mocno do zaprawy, jednocześnie lekko przesuwając. Prawidłowo ułożone płytki ścienne powinny być pokryte na spodniej powierzchni klejem w 80-90%. Powierzchnie poziome układać metodą kombinowaną, polegająca na pokrywaniu klejem zarówno podłoża jak i płytki, dla zapewnienia 100% pokrycia klejem jej spodniej powierzchni. Po przyklejeniu położenie płytki można skorygować jeszcze przez około 20 minut. Nie układać płytek na styk. 

W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości, stosując krzyżyki dystansowe. Płytki spoinować po 24 godzinach. Do spoinowania zaleca się stosować zaprawy fugowe weber.color, przy zastosowaniach na zewnątrz - wysokoelastycznych zapraw fugowych weber.color perfect

W miejscach występowania w podłożu dylatacji, szczelin skurczowych, połączeń prefabrykatów, należy wykonać dylatacje płytek. Dylatacje w podłożu muszą pokrywać się z dylatacjami w okładzinie ceramicznej. Pola większe niż 5x5m wewnątrz, należy również oddzielić szczelinami dylatacyjnymi. Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach, powinien wynosić 2-5m. Dylatacje strefowe, brzegowe, na połączeniach z innymi elementami budynku należy wypełniać elastycznymi masami na bazie silikonu

Biuro Inicjatyw Gospodarczych KABA | Adres: ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów | Tel: +48 17 863 64 04 |
E-mail: kaba@kaba.rzeszow.pl